1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.2. Pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties nuostatos, kuriomis nustatoma prekių pirkimo/pardavimo www.miskosviesos.lt internetinėje parduotuvėje tvarka.
1.3. Internetinė parduotuvė – www.miskosviesos.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
1.4. Pardavėjas – MB Miško šviesos (įmonės kodas. 304733572), veikianti adresu Vytauto g. 34-101, LT-08122 Vilnius. Įmonė įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus,
1.5. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

2. Bendrosios sąlygos
2.1. Pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę asmenys, kurie yra:
2.2.1. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų (tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis);
2.2.3. juridiniai asmenys;
2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.3. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.
2.4. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad jis pilnai susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.
2.5. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti Taisykles. Aktuali Taisyklių versija nuolat publikuojama adresu www.miskosviesos.lt/bendrosios-pirkimo-taisykles/.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas fizinis asmuo, turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai atšaukti/pakeisti užsakymą iki mokėjimo atlikimo. Jei Pirkėjas pageidauja atšaukti mokėjimą po mokėjimo atlikimo, jis turi nedelsdamas pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@miskosviesos.lt. laiško temos eilutėje įrašydamas “Užsakymo atšaukimas”. Jei toks užsakymo atšaukimo laiškas gautas anksčiau nei prekė faktiškai perduoda siuntimui, Pardavėjas atsiunčia Užsakymo atšaukimą patvirtinantį laišką ir grąžina sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Jei užsakymo atšaukimo laiško gavimo metu Pardavėjas jau būna perdavęs prekę siuntimui, prekės grąžinamos ir keičiamos 9 punkte nurodyta tvarka.
3.3. Pirkėjas visiškai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
3.4. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, ir aktualumą. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Net jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
3.6. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina per 5 (penkias) darbo dienas.
4.2. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
4.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2.1., 6.2.2., ir 6.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 7 punkte nurodytomis sąlygomis.

5. Pirkėjo registracija ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
5.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs savo pirkinių krepšelį, sekdamas Internetinės parduotuvės instrukcijas atlieka mokėjimą ir jo nurodytu el.paštu Pirkėjui išsiunčiama žinutė apie sėkmingai gautą užsakymą.
5.2. Pardavėjas iki Sutarties sudarymo ir po jo Pirkėjui gali siųsti ir kitus patvirtinimus (pvz. patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas, prekės sėkmingai išsiųstos ar pan.).
5.3. Pardavėjas, net ir gavęs išankstinį apmokėjimą už prekę, gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas atlieka didmeninius pirkimus (didmeniniais pirkimais gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai arba prekės užsakinėjamos neįprastu dažnumu, taip pat vadovaujantis kitais nusistovėjusiais kriterijais) ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Tokiu atveju sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina per 5 (penkias) darbo dienas.
5.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina.
6.2. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
6.2.1. Naudojantis Internetinėje parduotuvėje įdiegta internetinių atsiskaitymų sistema “PaySera”. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai “PaySera”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
6.2.2. Sumokėdamas už prekę kreditine kortele (pavyzdžiui, VISA, Mastercard ar pan.) per elektroninio atsiskaitymo sistemą “PayPal”. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka sistemai “PayPal”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje.
6.2.3. Išankstiniu bankiniu pavedimu pagal Pardavėjo pateiktą išankstinę sąskaitą.
6.2.4. Grynaisiais pinigais, sumokant prekes pristačiusiam kurjeriui (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti maksimalią tokio atsiskaitymo sumą, pagal pristatymo kompanijų pateikiamus apribojimus).
6.3. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento.
6.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti tokių akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

7. Prekių pristatymas
7.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo užsakymo formoje nurodyti prekių pristatymo vietą ir kontaktinį mobilų telefono numerį bei pasirinkti vieną iš šių prekių pristatymo būdų:
7.1.1. prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą;
7.1.2. prekes Pirkėjas gali atsiimti pasirinktame siuntų savitarnos terminale arba siuntų tarnybos siuntų skyriuje;
7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai (jei tai fizinis asmuo) arba per įgaliotą asmenį kurios vardas pavardė buvo nurodyti užsakymo formoje. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
7.3. Pirkėjui laiku nepri(neatsi)ėmus, prekių, už kurias buvo numatytas atsiskaitymas banko kortele arba grynais pinigais, užsakymas anuliuojamas.
7.4. Pirkėjo, padariusio išankstinį apmokėjimą už prekes, ir nepri(neatsi)ėmusio prekių užsakymo dieną, užsakymas išformuojamas ir sandėliuojamas Pardavėjo patalpose. Pakartotinis Pirkėjo užsakymo suformavimas nėra, tačiau Pirkėjas privalo pakartotinai užsakyti prekių pristatymo paslaugą ir už ją apmokėti.
7.5. Laikoma, kad prekė perduota Pirkėjui kuomet Pirkėjas pasirašo siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente ar atitinkamame el.prietaise.
7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente ar atitinkamame el.prietaise, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
7.7. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba el.prietaise. Pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar dėl jo kaltės atsiradusių prekės defektų gali būti nepriimamos.
7.8. Jei išpakavęs prekę Pirkėjas randa prekės kokybės trūkumų, kurių nebuvo galima nustatyt prekės perdavimo metu, jis turi informuoti Pardavėją el.paštu. info@miskosviesos.lt ne vėliau nei per 24 val. nuo prekės gavimo momento.
7.9. Apie prekes priimančio asmens (ne)atitikimą Pirkėjo ar užsakyme nurodyto prekes priimančio asmens tapatybei Kurjeris pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
7.10. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Internetinės parduotuvės tinklalapyje (www.miskosviesos.lt/pristatymas) nurodytų terminų, sąlygų ir įkainių. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
7.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės ir garantinis terminas yra nurodomos prekės aprašyme kiekvienos konkrečios prekės puslapyje.
8.2. Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai ir sąlygos.
8.3. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu Pirkėjas informuoja apie tai Pardavėja raštu (www.miskosviesos.lt/prekiu-grazinimas/), pateikdamas informaciją apie atsiradusį defektą ir atsiradimo aplinkybes bei pridėdamas gaminio fotografijas, pagal kurias būtų galima įvertinti fizinę būklę/pažeidimus.
8.4. Jei gedimas garantiniu laikotarpiu atsirado ne dėl netinkamo prekės naudojimo, ar Pirkėjo kaltės, Pardavėjas savo lėšomis pasirūpina tokio gaminio remontu, pakeitimu arba lėšų gražinimu Pirkėjui. Su tuo susijusios siuntimo išlaidos padengia taip pat Pardavėjas.
8.5. Pateikdamas prekę garantiniams remontui/pakeitimui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą, bankinio pavedimo išrašą, ar pan.)

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Pirkėjas (tik fizinis asmuo) turi teisę grąžinti prekę ir atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, užpildydamas Parduotuvėje pateiktą formą (www.miskosviesos.lt/prekiu-grazinimas/) Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pardavėjas išsiunčia pranešimą užsakymo formoje nurodytu Pirkėjo el. paštu. Sutarties atšaukimas pilnai įsigalioja tik po šio patvirtinimo išsiuntimo.
9.2. Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolikai) darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui (tik fiziniam asmeniui) dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklės.
9.3. Per tris dienas nuo Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymo įsigaliojimo Pirkėjas privalo išsiųsti prekes (visas arba tik grąžinamą dalį, kuri iš anksto suderinta su Pardavėju) Pardavėjui adresu: MB. Miško šviesos, Vytauto g. 34-101, Vilnius. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas el. laišku.
9.4. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos kai grąžinamos prekės pristatomos Pardavėjui.
9.5. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
9.6. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Leistini tik tokie pakuotės pažeidimai, kurie buvo būtini norint išpakuoti ir apžiūrėti prekę.
9.7. Visas su negarantiniu prekių grąžinimu susijusias siuntimo išlaidas dengia Pirkėjas.
9.8. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos individualiems Pirkėjo reikmėms.
9.9. Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama sandėlyje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė gali būti nepriimama ir grąžinama Pirkėjui atgal.

10. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
10.1. Bendrovė asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
10.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais: (i) elektroninės prekybos tikslu – tai yra siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines paslaugas, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus, (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu (iii) teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu.
10.3. Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti tokius asmens duomenis.
10.4. Pirkėjo asmens duomenys saugomi bei tvarkomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami.
10.5. Pardavėjas, parduodamas prekes Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis bei gavęs iš Pirkėjo, kontaktinius asmens duomenis, šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jeigu Pirkėjui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais ir jeigu Pirkėjas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
11.2. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija ir papildymais.
11.3. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt
11.5. Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
11.6. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.